OCMW Knesselare belegt ethisch verantwoord

18 April 2011

Onder impuls van Groen! belegt het Ocmw van Knesselare een belangrijk deel van zijn financiële reserves via Triodosbank. Triodosbank is een bank die volledig ethisch verantwoord werkt en investeert in lokale sociale economie en Zuidwerking. Een deel van het geld van het OCMW zal nu tweemaal ingezet worden om mensen te helpen. Particulieren die het voorbeeld van het OCMW willen volgen kunnen terecht op de website van vzw Netwerk Vlaanderen. Deze vzw voert campagne tegen onverantwoorde en schadelijke investeringen van banken en pleit voor duurzame investeringen die bijdragen aan een mens- en milieuvriendelijke samenleving.