OCMW verhoogt huurtoelagen na aandringen van Groen

04 Januari 2018

OCMW verhoogt huurtoelagen na aandringen van Groen

Het OCMW in Aalter geeft een tegemoetkoming in de huur aan personen met een laag inkomen die een woning huren op de private markt. Een ruggensteuntje dat zeker welkom is, vooral omdat het niet eenvoudig is om in Aalter een betaalbare woning te vinden. Jammer genoeg werden deze tegemoetkomingen de voorbije zes jaar niet meer verhoogd. Ook de inkomensgrens, het maximumloon dat je mag verdienen om in aanmerking te komen voor de toelage, werd al die tijd niet geïndexeerd.

Daarom is Groen het voorbije jaar op de OCMW-raad herhaaldelijk blijven aandringen op een aanpassing van zowel de toelage als de inkomensgrenzen. We waren dan ook tevreden dat eind 2017 door de OCMW-raad beslist werd om de huurtoelagen met 10% te verhogen. De inkomensgrenzen werden met 20% verhoogd en worden vanaf nu aangepast aan de spilindex. Wij zijn tevreden dat ons aandringen dan toch resultaat opgeleverd heeft en blijven ons inzetten voor de zwaksten in de samenleving.