Ook in 2009 geen uitdagend cultuurbeleid te verwachten

18 Januari 2009

Op vlak van cultuur valt van 2009 niet veel te verwachten. De afslankingskuur van 2008 zet zich verder, weliswaar minder drastisch dan vorig jaar. De keuze om de verenigingen te laten programmeren in het auditorium, wordt ook in 2009 bevestigd. De budgetten voor programmatie van de culturele dienst worden verder afgebouwd. Gezien de meerderheid stelt dat ze verenigingen wil aanzetten tot programmeren zou je denken dat de middelen voor de verenigingen toenemen. Niks van dat. Er is wel een nieuw subsidiereglement voor de verenigingen uitgewerkt waarin programmatie extra beloond wordt. Alleen zal die extra beloning moeten gebeuren met hetzelfde budget. Dit betekent dat de huidige subsidiepot (1-eurosubsidie van het Vlaams Gewest) gewoon herverdeeld wordt. Groen! is het daar niet mee eens. Extra taken vragen extra middelen. De middelen die het bestuur uitspaart door de eigen programmatie af te bouwen, zouden integraal naar de verenigingen moeten gaan. Het is duidelijk dat culturele programmatie in Aalter uiterst beperkt blijft. Als je vergelijkt met gelijkaardige gemeentes zoals Eeklo (zeer succesvolle programmatie in de Herbakker), Evergem (theaterzaal Stroming), Maldegem (cc Den Hoogen Pad), Tielt (Cc gildhof en Malpertuis),? is Aalter duidelijk het zwakke broertje.

Verenigingen programmeren
Verenigingen die de bijkomende programmatietaak niet zien zitten, zullen dus minder krijgen.

Het verouderd 'machinepark' van de uitleendienst
Je zou verwachten dat een cultureel beleid dat gestoeld is op de verenigingen, de verenigingen in de watten legt door bijvoorbeeld veel aandacht aan de uitleendienst te besteden. Ook dat is niet het geval. In het verleden was er een aparte kas van de uitleendienst. Met de ontvangen middelen werden nieuwe toestellen aangekocht. Een commissie bestaande uit afgevaardigden vanuit de verschillende adviesraden beslisten hierover. Een paar jaar terug werd deze werkwijze afgeschaft. Het schepencollege beslist nu over de aankopen. De verenigingen worden niet meer geraadpleegd. Bovendien blijkt uit de begroting dat de middelen voor nieuwe aankopen continu verder afgebouwd worden. Zo is voor 2009 voorzien dat er ongeveer 5.000€ inkomsten zijn terwijl is slechts voor 1.500€ aankopen voorzien is. De verenigingen sponsoren dus eigenlijk de gemeentekas. Groen! laakt deze werkwijze en pleit er voor dat de verenigingen terug inspraak krijgen over de aankopen én dat alle ontvangsten aangewend kunnen worden voor nieuwe aankopen. Nieuwe aankopen zijn dringend nodig. Het huidige materiaal wordt sterk verouderd. Als vereniging heb je geluk wanneer je een goed werkende percolator uitleent. Ook de geluidinstallatie werkt niet naar behoren. Het diascherm krijg je bijna niet meer in elkaar en bovendien is het vuil waarbij een mooie projectie onmogelijk geworden is.
Groen! stelt voor dat het aankoopbudget verhoogd wordt tot op het niveau van de ontvangsten. We pleiten ook voor de oprichting van een werkgroep vanuit de cultuurraad die het college adviseert over de jaarlijkse aankopen.

Kortom deze magere begroting op vlak van cultuur, zal ons ook in 2009 niet echt leiden tot een degelijk en kwaliteitsvol cultureel beleid. De verenigingen blijven in de kou staan, maar ook de Aalternaar die op zoek is naar een kwaliteitsvol cultureel aanbod blijft in de kou.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]