Opnieuw olie in de Keutelbeek

11 December 2012

Opnieuw olie in de Keutelbeek

Dit weekend werd opnieuw zware olievervuiling in de Keutelbeek vastgesteld. Dit is de tweede keer in één maand tijd. Hoewel burgemeester Hoste beweert de oorzaak van het probleem te kennen, stellen we vast dat er dit weekend opnieuw geloosd is. Groen vraagt een onafhankelijk expertise en analyse van het probleem én een saneringsplan voor de hele Keutelbeek. Groen wil ook dat er een PV in het kader van het milieuhandhavingsdecreet wordt opgemaakt zodat de nodige bestuurlijke maatregelen kunnen genomen worden. Toen we op zondagvoormiddag ter plaatse kwamen kijken, bleek de toestand nog veel ernstiger geworden te zijn. De volledige beek vanaf Knokkeweg tot in het Loveld is besmeurd met zwarte - vermoedelijk afgedraaide - olie. Op sommige plekken is de Keutelbeek ingebuisd. Bij een controle van de ingebuisde Keutelbeek, aan de put aan het pompstation van Aquafin, werd alleen maar olie (70cm) vastgesteld. Bij deze vaststelling hebben we onmiddellijk politie en brandweer opgebeld. Deze beoordeelden de toestand als heel ernstig. De brandweer damt momenteel de beek af om te voorkomen dat de vervuiling zich nog verder in de weilanden richting Loveld verspreidt. De civiele bescherming zal vandaag nog de putten waarin de olie is opgestapeld, komen leegtrekken om verder vervuiling te vermijden.  Historiek

Sinds 1995 wordt in de Keutelbeek geregeld olievervuiling vastgesteld. Het probleem komt steeds plots opduiken. Het bestuur komt dan wel kijken maar een grondige analyse van de oorzaak werd nooit uitgevoerd. Het probleem werd dan ook nog nooit opgelost ondanks vele klachten van bewoners langs de Keutelbeek. Op de gemeenteraad van 13 november interpelleerde Groen burgemeester Hoste hierover. Groen drong toen aan om een expert aan te stellen om de vervuiling op te sporen en de sanering uit te werken. De vervuiling mag niet blijven duren en moet zo snel als mogelijk opgelost worden. Ze zorgt voor hinder voor mens en milieu. Door dergelijke zware olieverontreiniging worden de inspanningen van de bevolking en landbouwers voor een betere waterkwaliteit te niet gedaan. De oorsprong van de Keutelbeek bevindt zich tussen de N44 en de Lostraat. De Keutelbeek stroomt daarna door het Loveld en mondt uiteindelijk uit in het kanaal Gent-Brugge. Burgemeester Hoste stelde dat het niet nodig was het probleem door externen grondig te laten onderzoeken. Hij zou het probleem wel vinden.

 

Probleem opgelost?

Volgens de burgemeester is de oorzaak van de vervuiling nu plots wel gevonden. We vinden het eigenaardig dat een probleem dat al jaren duurt, nu plots wel opgelost geraakt. En we vinden het nog vreemder dat er daarna nogmaals zwaar geloosd is. Ofwel is de bron niet gevonden, ofwel is de vervuiler nog niet voldoende aangemaand om over te gaan tot effectieve actie. Groen vraagt dan ook dat een PV in het kader van het milieuhandhavingsdecreet opgemaakt wordt en dat de nodige bestuurlijke maatregelen opgelegd worden om het probleem definitief op te lossen. 

 

Sanering ten gronde

Groen vraagt niet alleen dat de lozingen stoppen, maar ook dat alle vervuilingen veroorzaakt door deze lozing worden onderzocht door een onafhankelijke expert . Hiervoor moeten analyses van de waterbodem en oevers over de volledige lengte van de Keutelbeek uitgevoerd worden. Indien uit deze analyse blijkt dat de Keutelbeek door deze olielozing vervuild is, dan moet een volledige sanering op kosten van de vervuiler worden uitgevoerd. 

Meer info - Groen Aalter - [email protected] - 0479 34 40 17 - [email protected] ? 09 374 81 68