Parkeren in Poeke – actie gevraagd!

08 Mei 2009

Er is al jaren een probleem met parkeermogelijkheden voor bezoekers van het kasteel en het kasteeldomein van Poeke. Er is zowel nood aan een kleinere parking voor dagelijks gebruik en ruime parkeermogelijkheden voor evenementen. De oplossing voor deze problematiek ligt voor de hand. Al in de vorige legislatuur werd een ontwerp voor een parking van 30 parkeerplaatsen voor het Natuureducatief Centrum opgemaakt. Groen! Aalter vraagt om de uitvoering hiervan zo snel mogelijk op te starten. Groen! begrijpt de aarzelende houding van het gemeentebestuur niet. Voor grote evenementen kan, mits vergoeding voor de eigenaar, een tijdelijke parkeermogelijkheid voorzien worden op de weilanden voor het kasteel. Groen! vraagt om hiervoor een mobiliteitsplan op te maken. Bij elke activiteit die doorgaat in Poeke is het probleem hetzelfde (zie foto). Er wordt geparkeerd in de bermen, er wordt geparkeerd op het fietspad. Er wordt zelfs geparkeerd op de fontein in het centrum van Poeke. Een oplossing dringt zich op. Om het parkeerprobleem op te lossen doet Groen! 3 voorstellen:

1. De realisatie van een beperkte parking voor het natuureducatief centrum
Er is al geruime tijd een ontwerp van het bureau de Vrije Ruimte klaar voor een kleine parking voor een 30-tal auto's vóór het natuureducatief centrum Groen! dringt erop aan dat deze parking op korte termijn gerealiseerd wordt. Het ontwerp werd al in 2005 (tijdens de vorige legislatuur!) goedgekeurd en ligt gewoon klaar om te realiseren. Deze parking volstaat samen met de aanwezige parkeerplaatsen in het centrum van Poeke voor bezoekers aan het kasteeldomein en kleinere activiteiten (zoals kasteelconcerten). Groen stelt voor om de aanleg van de parking voor het NEC op korte termijn te starten en hiervoor budgetten bij de eerstvolgende begrotingswijziging te voorzien.
2. Een weide voor het kasteel inrichten als tijdelijke parking voor grote evenementen
Voor grotere evenementen die slechts enkele keren per jaar doorgaan, stelt Groen! voor dat een weide voor het kasteeldomein aangekocht/gehuurd wordt door de gemeente. Voor grote evenementen kan deze weide ter beschikking gesteld worden als parkeergelegenheid. Op andere momenten kan deze weide door een landbouwer blijvend als grasland gebruikt worden.
3. De opmaak van een parkeer- en mobiliteitsplan voor grote evenementen Door bij evenementen een duidelijk mobiliteits- en parkeerplan op te maken kan de toestroom aan bezoekers duidelijk geleid worden. Dergelijke aanpak voorkomt problemen en onduidelijkheden bij bezoekers.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]