Drie voorstellen om Poeke cultureel en toeristisch op de kaart te zetten

29 Januari 2017

Drie voorstellen om Poeke cultureel en toeristisch op de kaart te zetten

Groen Aalter legde recent zijn oor te luister bij de Poekenaar. Net zoals Guido Gezelle dat ooit deed, beschreven ook de inwoners van Poeke de schoonheid van hun dorp. Het pittoreske dorp, het statige kasteel en de rust in de omgeving zijn de belangrijkste troeven van Poeke. Op basis van de gesprekken met de Poekenaren doet Groen 3 voorstellen om de Poekse troeven nog beter uit te spelen.

1. Inzetten op verkeersveiligheid én bereikbaarheid

Willen we Poeke toeristisch op de kaart zetten met respect voor het dorpskarakter en zonder het centrum te belasten met extra verkeer, dan moeten volgende zaken aangepakt worden.

Doorgaand zwaar verkeer weren uit de dorpskern

Doorgaand zwaar verkeer is in Poeke al een oud zeer. Sinds de werken aan het op- en afrittencomplex in Aalter rijden er nog meer zware voertuigen door Poeke, zonder daar een bestemming te hebben. Inwoners geven aan dat het dorpskarakter en de rust in Poeke een belangrijke troef is. Het zware verkeer door Poeke is hiermee absoluut niet te verzoenen. Dit is hét moment om het probleem voorgoed de wereld uit te helpen.

Groen stelt voor dat er werk gemaakt wordt van een doordacht plan om zwaar verkeer te weren uit de dorpskern. Dit moet gebeuren in samenspraak met de Poekenaar, de transport- en de landbouwsector.

Herinrichting Knokstraat

De Knokstraat krijgt veel zwaar en snel verkeer te slikken. De inrichting van de weg nodigt uit om snel te rijden en past niet bij het dorpskarakter van Poeke. Groen stelt voor dat de straat heringericht wordt als een gezellige en veilige dorpsstraat voor de inwoners.

Enerzijds moet dit met aandacht voor de zwakke weggebruikers gebeuren: zorg voor toegankelijke voet- en fietspaden.
Anderzijds moet de herinrichting nastreven dat zwaar (plaatselijk) verkeer geen gevaar betekent voor andere weggebruikers.

Openbaar vervoer en autodelen

Het openbaar vervoer bedient Poeke momenteel op de lijn Tielt-Deinze. Dit maakt dat de weg naar Aalter-centrum een redelijke tijdsinvestering vraagt aangezien in de huidige regeling een overstap steeds noodzakelijk is.

Groen vraagt dat het bestuur om samen met De Lijn de dienstregeling van Poeke naar de omliggende grotere gemeenten op punt te stellen. Daarnaast kan ook de piste van autodelen bewandeld worden. We verwijzen hiervoor naar onze eerdere voorstellen ivm Cambio en het openstellen voor inwoners van het gemeentelijk wagenpark.

Groene Halte Fietsroute

Een Groene Halte Fietsroute start en eindigt aan een station met fietspunt. Je stapt van de trein, je huurt een fiets in het fietspunt en je kan meteen op pad. Er zijn telkens drie routes: kort (ca. 15 km), middellang (ca. 30 km) en lang (ca. 45 km). De routes maken gebruik van het bestaande fietsknooppuntennetwerk, zodat je eenvoudig van knooppunt naar knooppunt kan fietsen.
Wie aan het fietspunt een fiets reserveert, krijgt er een fietsbrochure bij met routekaartjes, routebeschrijving en heel wat informatie over bezienswaardigheden en horeca onderweg. Dankzij de handige fietskaarthouder die je ontleent bij het fietspunt kan je de tekst en de kaart moeiteloos volgen zonder telkens te hoeven afstappen.

Groen stelt voor om TreinTramBus te vragen een groene fietsroute uit te werken die door Poeke loopt en vertrekt vanuit het station van Aalter. Zo wordt bij toeristen die het openbaar vervoer gebruiken de bereikbaarheid kenbaar gemaakt.

De langverwachte bluebikes die sinds november aan Aalter station ter beschikking staan, kunnen een belangrijke rol spelen om de Groene Halte fietsroute nog aantrekkelijker te maken. Ze kunnen ook meer algemeen bijdragen tot de bereikbaarheid van Poeke, op voorwaarde dat hierover doelgericht gecommuniceerd wordt.

2. Kunstenpad

De aanleg van een kunstenpad doorheen het dorp en het kasteeldomein van Poeke kan een extra en permanente aantrekkingskrachtl voor Poeke betekenen. Niet alleen voor de Aalternaar, maar zeker ook voor toeristen. Een wandeling waarbij kunst centraal staan, zorgt voor een andere beleving van de omgeving en kan de troeven van Poeke extra benadrukken.
We stellen een uitgestippelde route voor met verschillende (interactieve) kunstinstallaties die werken met klank en stilte, met elementen uit de natuur, met poëzie, beeldhouwkunst, architectuur,... Een samenwerking met lokale kunstenaars geeft het project een artistieke meerwaarde en door de Aalterse geschiedenis een plaats te geven op het pad, krijgt dit voorstel ook een historische dimensie.

Het traject moet integraal toegankelijk zijn: voor jong en oud, mobiel en minder mobiel. Op die manier kunnen mindervaliden (denk onder andere aan blinden en slechtzienden) én ouderen én gezinnen met kinderen Poeke en haar natuur anders ervaren. Het kunstenpad kan gebruik maken van bestaande wegen/wandelpaden en van het netwerk van wandelknooppunten.

3. Kunst en cultuur in het kasteel en in de kerk

Het kasteel en andere gebouwen op het domein werden tot nu toe al succesvol ingezet als decor voor muziek- en kunstactiviteiten. We willen deze initiatieven verder uitbouwen en ze beter betrekken bij het unieke karakter van het dorp.

Kerkgebouw betrekken bij programmatie kasteel

Vanuit de Vlaamse overheid wordt de herbestemming van kerkgebouwen actief ondersteund. De Conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk’ van 24 juni 2011 en de Omzendbrief van 30 september 2011 van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois beschreven de uitdagingen voor de toekomst van de kerken bij alle steden en gemeenten. Een culturele invulling van de Sint-Lambertuskerk in Poeke doet alle eer aan haar geschiedenis. We vragen dan ook dat de gemeente, in samenspraak met het kerkbestuur, het kerkgebouw actief betrekt bij de programmatie in het kasteel.
Verder stellen we voor dat de programmatie gebeurt in samenwerking met niet alleen de muziekacademie, maar ook met de lokale verenigingen. Op die manier geeft Aalter zijn inwoners een platform waarop kunst nog meer in de kijker kan worden gezet.

Meer mogelijkheden om het kasteel te gebruiken dankzij doordachte aanpassingen

De rechtervleugel van het kasteel werd een tiental jaar geleden gedeeltelijk gerenoveerd. Daarna zijn er nog nauwelijks investeringen aan het kasteel uitgevoerd. Het kasteel wordt gebruikt in de staat waarin het zich nu bevindt. Hierdoor zijn de mogelijkheden eerder beperkt. Groen stelt voor het gebruik uit te breiden naar voordrachten, lezingen, seminaries, meetings, teambuildings,… Dat kan met beperkte investeringen, door de lokalen van meubilair, digitale ontsluiting en presentatiemogelijkheden te voorzien. Ook het zoeken van een aantal vaste cateraars voor het kasteel kan organisatoren van meetings en seminaries aantrekken.
Groen vraagt dat het bestuur deze mogelijkheden onderzoekt en een gefaseerd investeringsplan opstelt om het kasteel aantrekkelijker te maken voor diverse gebruikers.

Evenementen met focus op natuur en cultuur

Momenteel zijn er geen duidelijke afspraken over welke evenementen in het kasteel en het kasteeldomein kunnen doorgaan. Groen wil een verdere uitbouw van de mogelijkheden om evenementen te organiseren met focus op natuur en cultuur. Evenementen die in het domein en in de omgeving overlast veroorzaken horen er niet thuis. Ook is het belangrijk dat de evenementen die er plaatsvinden een link hebben met het kasteel, het kasteeldomein of het dorp Poeke. We stellen voor om voor het organiseren van evenementen in Poeke duidelijke criteria vast te leggen.
Gerichte campagnes in de cultuur- en natuursector moeten de mogelijkheden van het kasteel en haar domein kenbaar maken.

Paalkamperen in het kasteeldomein van Poeke

Het feeërieke kader van Poeke en haar kasteeldomein doet menig kampeerder wegdromen. Gezien de historische en natuurwaarde van het kasteel en het domein, is kamperen er echter niet evident.
Paalkamperen is een kort verblijf, waarbij zonder luxe en discreet wordt overnacht op een aangeduide plaats (gemarkeerd met een paal of pomp) in een natuurlijke omgeving.

Het is geen gratis camping. Je vindt er niet het comfort van een reguliere camping en je draagt zelf verantwoordelijkheid voor het gebruik: je verlaat de kampeerplaats zoals je ze vond, opgeruimd en vrij van afval.

In Oost-Vlaanderen kan je al paalkamperen in Maldegem, Horebeke, Stekene, Ronse,…
Het Agentschap voor Natuur en Bos en Toerisme Vlaanderen werkte een kader uit om paalkamperen mogelijk te maken. Groen vraagt om aan de rand van het domein in de omgeving van de hoeve, een dergelijke kampeerplek te voorzien.