Ruimte voor water in woonzones en landbouwgebied!

14 Juni 2012

Groen Knesselare Ursel kijkt uit naar beloofde extra buffering voor water in Onderdale! Reeds jaren klaagt Groen het probleem van wateroverlast aan. Wij bieden oplossingen aan op lange termijn. Bij de aansnijding van de nieuwe verkaveling in Onderdale hebben wij er zwaar op gehamerd om een ‘natuurlijk’ opvangbekken voor het water te voorzien. Door toenemende verharding door wegen en gebouwen moet veel meer water op korte termijn door ons rioleringsnet. De ruimte waar water rustig kan doordringen in de bodem is zeer schaars geworden. Vandaar dat het probleem van wateroverlast niet opgelost geraakt. Ook de massa modder en aarde die na zo’n wolkbreuk door de straten en huizen stroomt, kan sterk verminderd of vermeden worden. De hoger gelegen akkers zijn pas bewerkt en er is geen begroeiing. Alle losliggende aarde wordt zo meegenomen in de stroom. Als de landbouwpercelen kleiner zijn én er goede perceelsrand begroeiing zou zijn, dan wordt het water ook langer ter plekke vastgehouden en zijn onze woningen beter beschermd.  

Met het huidige beleid wordt steeds meer gebouwd in probleemgebieden. Onderdale ligt hoger dan Ursel centrum. Hoe meer bebouwing daar, hoe sneller en hoe meer water naar beneden stroomt. In de huidige aan te leggen verkaveling wordt de voorziene waterbuffer alvast tot het minimum beperkt en zijn de bomen rond de beek geruimd. Allemaal ingrepen met zware negatieve gevolgen voor Ursel dorp. En dan zijn er nog plannen om een nieuw woonuitbreidingsgebied aan te snijden … Het wordt dringend tijd voor verandering: eerst opvang voorzien voor water, dan pas bouwen. Onze huidige bewoners verdienen deze ellende niet!