Schoenmaker, blijf bij je leest!

14 December 2012

Toen Groen Aalter het probleem van de   tijdens de gemeenteraad van november aankaartte, verklaarde burgemeester Hoste dat hij de oorzaak zou vinden en het probleem zou oplossen. Gespecialiseerde hulp inschakelen was zeker niet nodig. Hoste ging zelf op het terrein kijken, maar uiteindelijk was het de Aalterse Groen-afdeling die de grootschalige olievervuiling moest vaststellen en hiervoor de hulp inriep van politie, brandweer en civiele bescherming. Geen moment te laat, want hadden we dit niet gedaan, dan was de milieuschade wellicht nog veel groter geweest. Burgemeester Hoste stond erbij en keek ernaar...vervuiling van de Keutelbeek

 

Ondertussen is de zaak onderworpen aan een gerechtelijk onderzoek, maar nog steeds weet Hoste het beter. Op maandag verklaarde de burgemeester aan de ene krant dat de vervuiling afkomstig is van Garage Van Nevel, in de andere krant liet hij optekenen dat de vervuiling niet te verklaren is door een defect bij Garage Van Nevel. Op dinsdag verklaarde hij aan de ene krant dat de garage zeker niet vrijgepleit werd, aan de andere krant zei hij dat de garage niets met de ramp te maken heeft.

 

Groen vraagt uitdrukkelijk aan burgemeester Hoste om de experten hun werk te laten doen, zowel voor de sanering van de beek als voor het gerechtelijk onderzoek. Groen heeft al in november gewaarschuwd dat professionele hulp moest ingeschakeld worden voor de jarenlange vervuiling van de Keutelbeek. Een maand later zitten we met een milieuramp en een hele boel onvoorzichtige uitspraken en beweringen die het gerechtelijk onderzoek alleen maar kunnen belemmeren. Onze boodschap voor de burgemeester is dan ook: schoenmaker blijf bij je leest (en liefst zo snel mogelijk!).