Sociale woningen in Aalter: oude beloftes, nieuwe leugens

04 Oktober 2012

Gisteren werden de officiële cijfers voor over het bijkomend aantal sociale woningen in Vlaanderen gepubliceerd. Deze cijfers geven de wijzigingen tussen 1 januari 2008 en 31 december 2011 weer in het aantal sociale koop- en huurwoningen. Hieruit blijkt dat Aalter tussen 2008 en 2011 geen nieuwe sociale huur- en koopwoningen heeft gerealiseerd. In die periode werden ook geen bouwvergunningen ingediend. Groot was onze ontsteltenis als Pieter de De Crem de volgende stelling poneert op ; we citeren:  '. Wat zijn beloftes waard, als ze gebaseerd zijn op leugens?

www.deredactie.beAalter zit nu al boven het objectief voor 2020 van de Vlaamse Overheid mbt het aantal sociale woningen'

 

De cijfers

bron ?Vlaams Ministerie van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Gemeente

Sociaal objectief (2025)   sociale huurwoningen

bijkomend gerealiseerde sociale huurwoningen tussen 1/1/2008 en 31/12/2011

vergunde sociale huurwoningen tussen 1/1/2008 en 31/12/2011

Sociaal objectief (2025) sociale koopwoningen

bijkomend gerealiseerde sociale koopwoningen tussen 1/1/2008 en 31/12/2011

vergunde sociale koopwoningen tussen 1/1/2008 en 31/12/2011

 

AALTER

138

0

0

59

0

0

 Uit deze cijfers kunnen we afleiden dat Aalter al jaren geen werkt maakt van sociale huisvesting. Er werden geen huur- of koopwoningen gerealiseerd.

 

Zonder dwang van Vlaamse overheid, realiseert Aalter niets

In Maria-Aalter en in Poeke zijn momenteel twee projecten in een eindfase. Deze projecten zijn in 2012 opgestart en werden versneld uitgevoerd om zo de slechte cijfers te kunnen counteren. Maar dit is maar een fractie van wat we op termijn moeten halen. De projecten in Lotenhulle en in Bellem, waarover al jaren sprake is, zitten nog in de ontwerp- en vergunningsfase. Op korte termijn zijn die niet te verwachten. Al deze projecten werden trouwens ook in de vorige CD&V-campagne aangekondigd.

Sinds de wijzigingen in het decreet op het grond- en pandenbeleid (2009) wordt bij elke verkaveling een verplichting van 20% sociale woningen opgelegd. Onder dwang zal dit dus in Aalter ook gerealiseerd worden.  Maar ook zonder deze verplichting had het bestuur dit al kunnen toepassen.  Groen vraagt dit al jaren, maar tot nu toe heeft de CD&V altijd geweigerd om dit te doen. Het gevolg: we zitten bij de gemeentes met het laagste aantal sociale woningen in het Meetjesland.

 

Verkiezingspraat van Pieter De Crem: oude beloftes, nieuwe leugens

Het is duidelijk dat de belofte van De Crem 'verkiezingspraat' is. Vorige gemeenteraads­verkiezingen beloofde hij om het aanbod aan sociale woningen te verhogen. Het enige wat gebeurd is, is de verkoop van alle sociale woningen aan de sociale huisvestingsmaatschappij om de gemeentekas te spijzen. Tot op vandaag is geen enkele bijkomende sociale woning in gebruik genomen. En ook rond betaalbaar wonen is nog niets gebeurd. Het enige wat wij op het terrein merken is, dat de prijzen stijgen en de gewone Aalternaar stilaan uit de boot valt.

 

Geen gespierde verklaringen  maar echte acties aub

Groen pleit al jaren voor een spreiding in tijd en ruimte van de sociale woningen. Grote sociale woonblokken kunnen sociale getto's worden en zijn daarom geen goed idee. Wij vragen dat bij elke verkaveling sociale doelstellingen worden opgelegd, ongeacht de grootte van het project.

Verder moeten inspanningen geleverd worden om wonen betaalbaar te maken voor iedereen. Dat kan volgens ons door onbebouwde percelen in bestaande verkavelingen te 'activeren' en door een bouwverplichting op te leggen. Enkel op deze manier garanderen we dat bouwgrond effectief beschikbaar wordt om op te bouwen. Verder willen wij gemeentelijke gronden, zoals bijvoorbeeld aan de Warande, verhuren in plaats van verkopen. Mensen hoeven dan niet te investeren in grond. Dit systeem wordt ook in steden zoals in Gent toegepast.

 

Groen Aalter ? [email protected] - 0479 34 40 17