Stop het dumpen van grond in overstromingsgevoelig landbouwgebied

10 Maart 2019

Tijdens de gemeenteraad van 25 januari kaartte Piet Smessaert aan dat er - ook in Aalter - steeds meer wordt gezocht naar manieren om overtollige grond kwijt te geraken. Het aantal aanvragen om landbouwgrond op te hogen is dan ook erg groot. Dergelijke reliëfwijzigingen hebben vaak een nefast effect op de waterberging in de omgeving: bij (hevige) regenval kan minder water gebufferd worden, wat leidt tot een groter risico op overstromingen verderop. Dit probleem zal alleen nog vergroten de komende jaren, aangezien de klimaatverandering voor nattere winters zal zorgen. Daarom wil Groen dat paal en perk gesteld wordt aan het dumpen van overtollige grond in landbouwgebied.  

Piet Smessaert verwees naar de Cromekestraat, waar recent een laagliggend, waterbergend terrein werd opgehoogd en grachten werden opgevuld. Hij verwees ook naar een nieuwe aanvraag ter hoogte van Houtem, in de vallei van de Oostmolenbeek, een gebied dat erg belangrijk is voor waterberging.

 

Burgemeester Hoste leek tijdens de gemeenteraad de bezorgdheid van Groen te delen. Hij gaf aan dat het schepencollege steeds een vergunning voor een reliëfwijziging weigert als het gaat om terreinen die belangrijk zijn voor waterberging. Maar wat blijkt: nog geen drie weken na de tussenkomst van Piet Smessaert - op 11 februari - verleent het schepencollege een vergunning voor de aangevraagde terreinophoging in Houtem. In de beoordeling van de aanvraag wordt letterlijk gesteld: "De aanvraag betreft het ophogen van een weide. Gezien het om mogelijks overstromingsgevoelig gebied gaat, wordt een schadelijk effect verwacht voor de omgeving." Toch legt het schepencollege deze argumenten naast zich neer en wordt de vergunning verleent. Onbegrijpelijk! Groen zal dergelijke praktijken aan de kaak blijven stellen.