Trage wegen zijn meestal snelwegen

11 November 2013

Een wirwar van wegels en weggetjes werd geïnventariseerd door vrijwilligers, onder supervisie van het Regionaal Landschap Meetjesland. Die wegen kunnen meestal een perfect alternatief bieden voor andere en te drukke wegen. Na Ursel is nu ook het netwerk van veld- en kerkwegels van Knesselare in kaart gebracht. Nu kan het college aan de slag om alternatieven uit werken voor wegen waar auto’s, fietsers en ook voetgangers soms in conflict komen.  

Het woon-werkverkeer, boodschappen doen, naar school, zo maar een fietstochtje of een wandeling in de eigen gemeente zou via deze wegen vooral veilig én ontspannend kunnen verlopen. Bijkomend zou het heel goed kunnen dat die, algemeen omschreven, “trage wegen” eerder snelwegen blijken te zijn! Het is al op verschillende manieren bewezen dat fietsers en voetgangers veel sneller op hun bestemming aankomen als die kunnen gebruik maken van deze alternatieve “trage wegen”!

Dus beste schepenen, aan de slag met die inventaris! We kijken nu al uit naar de ingebruikstelling van een nieuwe alternatieve weg in onze gemeente.