Tweede ernstige olievervuiling afkomstig van (voormalige) Bekaertsite

01 September 2014

Tweede ernstige olievervuiling afkomstig van (voormalige) Bekaertsite

Strenge controle tijdens sloop en reconversie is een must Dit weekend werd voor de tweede keer in enkele maanden tijd een ernstige olievervuiling op het kanaal Brugge-Oostende ter hoogte van Aalter vastgesteld. De vervuiling is afkomstig van de (voormalige) Bekaertsite. Het oliespoor is kilometers ver tussen Aalter en Hansbeke te zien. De voorbije jaren herstelde de waterkwaliteit van het kanaal Gent-Brugge gestaag. Dergelijke verontreiniging met olie is natuurlijk nefast voor een verder ecologisch herstel van het kanaal.

Groen begrijpt niet hoe het mogelijk is dat een dergelijk zware vervuiling zich voor de tweede keer voordoet. Je zou veronderstellen dat je lessen trekt uit het eerste ongeval. Niet dus. In juni werd de pers uitgenodigd om de nieuwe plannen en de sanering van de site voor te stellen. Het voorval toont aan dat de sanering niet zorgvuldig genoeg voorbereid werd. We roepen het gemeentebestuur op strenge controles op de sanering en de reconversie van de voormalige Bekaertsite uit te voeren zodat een dergelijke verontreiniging niet meer kan voorkomen. We vragen ook dat het bestuur - in overleg met de milieu-inspectie en OVAM - aan Bekaert en de nieuwe eigenaar de nodige preventieve maatregelen oplegt om alle verontreinigingen op het terrein te saneren. Cruciaal is dat alle verontreiniging weggenomen wordt vooraleer nieuwe bedrijven hun intrede doen op de site. Deze nieuwe bedrijven moeten de kans krijgen een propere start te maken.

meer info: Mieke Schauvliege ? [email protected] ? 0479 34 40 17