Ursel op de kaart

30 Mei 2018

Ursel op de kaart

Enkele weken geleden ging Groen in Ursel van deur tot deur om de mening van de inwoners over hun dorp te vragen. Met deze ideeën ging Groen aan de slag. Ze zullen verwerkt worden in het verkiezingsprogramma van oktober 2018. Toch wil Groen Knesselare nu al het college vragen om een aantal dringende punten aan te pakken. Ursel heeft zijn eigen identiteit en het is er gezellig. Iedereen kent iedereen. De inwoners willen dat - terecht - zo houden. Uit onze bevraging bleek dat globaal gezien de inwoners van Ursel tevreden zijn met hun gemeente. Ze geven aan dat ze in Ursel wonen omwille van de bossen en de natuur, de rust en de stilte. Veel nieuwe inwoners kwamen in Ursel de rust en gezonde lucht opzoeken. Maar toch hebben ze een aantal belangrijke bezorgdheden.

Mobiele Urselnaren

  • Het hellend vlak van de Saterstraat naar de Scheve Zeve is te steil. Rolstoelgebruikers kunnen deze doorsteek niet gebruiken om naar de dorpskern te gaan. Ze moeten de omweg maken via Onderdale en op de rijbaan rijden. Gezien de nabijheid van het woon-zorgcentrum is het belangrijk dat hier meer aandacht aan geschonken wordt. Ook ouderen willen op een veilige manier naar het dorp. Het hellend vlak moet afgevlakt worden.
  • De beperkte mogelijkheden om het openbaar vervoer te gebruiken van en naar Ursel zijn een zwaar pijnpunt. De frequentie waarmee bussen naar Knesselare, Eeklo, Gent, Brugge en Aalter rijden is te laag om meer mensen te stimuleren het openbaar vervoer te nemen. Groen stelt voor om samen met Aalter de gesprekken met de Lijn opnieuw op te starten. Cijfermateriaal over potentiële gebruikers zal de nood aan meer openbaar vervoer benadrukken.
  • Nogal wat Urselnaren fietsen dagelijks van Ursel naar Aalter. Het is een doorn in het oog dat ze langs de drukke Middelweg, waar het verkeer voorbijraast, moeten fietsen. Groen pleit ervoor dat de onderhandelingen met Aalter en de Vlaamse Waterweg opgestart worden zodat de brug aan de Woestijne alsnog opengesteld wordt voor de fietsers. Uiteraard onder veilige omstandigheden, afgescheiden van het zwaar verkeer. Vroeger kon men ook nog veilig en rustig fietsen van ‘den Overzet’ naar Aalter Brug, maar deze weg is ook afgesloten. Op zijn minst moet de gemeente ervoor zorgen dat fietsers daar nog door kunnen. Het kanaal is een mooie verbinding tussen Gent en Brugge. Deze knip kan echt niet. Een fietsbrug ter hoogte van ‘den Overzet’ zou ook een goed alternatief zijn. Dit belangrijke item moet op de onderhandelingstafel met Aalter gelegd worden.

Urselnaren genieten, ontspannen en winkelen

  • Ursel is de ideale toegangspoort om met de fiets te vertrekken naar het Landschapspark Drongengoed.
    Een kaart en infopaneel op Urseldorp met een duidelijk overzicht van de verschillende fiets- wandelroutes en knooppunten zal dit versterken. Groen vraagt het bestuur om daar nog voor de zomervakantie werk van te maken.
  • Urselnaren genieten van hun tuin en willen die onderhouden. De nabijheid van de groen-containers op de parking van het voetbalplein wordt sterk geapprecieerd. Groen pleit ervoor dat deze service blijft behouden na de fusie. De verplaatsing naar Aalter is te groot. (groen)Afval moet zoveel mogelijk vermeden worden maar het restaandeel moet zo dicht mogelijk bij huis afgeleverd kunnen worden. Groen vraagt naar het standpunt van de meerderheid.

Veilige en kindvriendelijke Urselse woonwijken

  • In de planningsfase van de ontwikkeling van het woongebied in Onderdale vroeg Groen reeds naar een duidelijk plan om de wateroverlast aan te pakken. Groen gaf toen aan om de zwelboezem (wachtbekken om bij hevige regenval het water op te vangen) ruimer te maken. Momenteel ligt de kleine zwelboezem er maar creëert hij ook een onveiligheidsgevoel bij de bewoners met vooral jonge kinderen. Het wachtbekken is zeer diep en aangelegd met zeer steile wanden. Als kleine kinderen erin vallen, kunnen ze er onmogelijk alleen uit. De Saterstraat heeft nochtans de mogelijkheid om kinderen ongedwongen op straat te laten spelen.
    Groen stelt voor om de onveilige situatie aan te pakken. In eerste instantie kan een omheining in kastanjehout of een houtkant zorgen voor een barrière. Het is visueel niet onaantrekkelijk en de veiligheid verhoogt voor de allerkleinsten. Op termijn moet men bekijken om het bekken ruimer te maken met minder steile oevers.