Verhuis OCMW naar gemeentehuis is onvoorbereid experiment

16 December 2013

Groen is niet te spreken over de verhuis van het OCMW van de Boomgaard naar het gemeentehuis die zal starten tijdens de kerstvakantie. Groen is niet gekant tegen een nauwe samenwerking tussen gemeente en OCMW, maar het OCMW halsoverkop verhuizen naar het gemeentehuis is verre van een goede oplossing. Op de OCMW-raad vroeg Groen meer uitleg bij deze 'exodus': het gemeentehuis is nu al te klein voor alle diensten, waar zal het OCMW-personeel een plaats vinden? Hoe wordt de privacy van de OCMW-cliënten gegarandeerd? Wie zal allemaal toegang hebben tot de persoonlijke informatie? Hoe wordt de eerstelijnsopvang georganiseerd? Op al die vragen kregen de raadsleden geen afdoende antwoord. Er werd op de raad geen doordachte planning voorgesteld want 'die was nog niet helemaal klaar'. Evenmin kwamen de raadsleden te weten waar het OCMW een plekje in het gemeentehuis zou krijgen.  Groen is niet tegen een intensere samenwerking tussen gemeente en OCMW, maar niet op die manier. Een goede werkgever gebruikt zijn personeel niet in een experiment waarvan de uitkomst niet gekend is. Van het personeel wordt namelijk verwacht dat ze de komende zes maanden meewerken aan 'leerexperimenten', pas daarna wordt alles 'juridisch verankerd'.

Groen blijft aandringen op een echt Sociaal Huis in Aalter. Wij blijven hopeloos achter op heel wat andere gemeenten die over een goed werkend Sociaal Huis beschikken. Groen stelt voor om het sociaal huis in te richten in Villa Snoeck en daar enkele diensten van de cel Welzijn en het OCMW onder te brengen.

Meer info: 

Marleen Defruyt ? [email protected] 

Gerda Rijsselaere ? [email protected]