Vier lokalen in muziekacademie niet meer bruikbaar door instabiliteit

29 Augustus 2014

Vier lokalen in muziekacademie niet meer bruikbaar door instabiliteit

Waar blijft het nieuwe gebouw? Omdat er in de zijvleugel van het gebouw van de muziekacademie scheuren in de muur zijn, ruiten barsten, venstertabletten verzakken en ruiten bol komen te staan, sluit het bestuur deze zijvleugel tot 30 september af en vlucht holderdebolder naar de gebouwen van Emmaüs. Nog steeds wordt geen duurzame oplossing naar voor geschoven. Groen vindt deze manier van werken onaanvaardbaar. De CD&V/N-VA speelt met de veiligheid van de leerlingen van de academie. Al jaren is de toestand van het gebouw erbarmelijk. In februari 2009 kreeg het gemeentebestuur een dwingende aanmaning van de inspectie. Het bestuur deed niets. In mei 2014 organiseerde de Groenfractie een klasbezoek om de toestand van de gebouwen te bekijken. Toen was er, aldus de CD&V/N-VA, geen vuiltje aan de lucht. Het gebouw was in 'perfect veilige staat'. Nog steeds zijn er geen concrete plannen voor een grondige renovatie of een nieuwbouw. Groen eist dat deze nu versneld worden opgemaakt en uitgevoerd. Wachten kan niet meer. Het risico op ongevallen is te hoog.  

Scheuren in muren en bolle vensters

In de loop van juni merken de leerkrachten in de zijvleugel van de academie scheuren in de muur van de lokalen. In een lokaal is zelfs het venster gebold. En er zijn heel duidelijke scheuren in de gevel. De preventieadviseur bevestigt dat er een vermoeden van instabiliteit is. Er worden scheurmeters gekocht en er zal een sondering om de stabiliteit te meten worden uitgevoerd. En in afwachting worden de gebouwen onbruikbaar verklaard.

 

Klasbezoeken in mei door Groen

In mei 2014 werd, op initiatief van Groen, een bezoek gebracht aan de gebouwen. Tijdens dit bezoek stelden we ernstige vochtproblemen en scheuren in de muren vast. Toen ontkende de Schepen Quintyn dat er een urgent probleem was. Het gebouw was perfect veilig. Nauwelijks een maand later blijkt het tegendeel.

 

Inspectie van februari 2009

Het probleem is niet nieuw. In februari 2009 werd de werking van de Muziekacademie doorgelicht door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het eindoordeel was gunstig maar beperkt in tijd. De inspectie stelde dat het gebouw totaal niet geschikt is voor muziek, woord, noch danslessen. In haar evaluatie stelde de inspectie dat tegen 2012 duidelijke definitieve stappen moeten gezet zijn of dat anders de subsidies zullen opgeschort worden. De inspectie eiste een betere huisvesting voor de muziekschool.

 

Stop met bricoleren, het is vijf na twaalf

De CD&V/N-VA speelt met de veiligheid van de leerlingen van de academie. Nog steeds wordt niet gezocht naar een duurzame en structurele oplossing. Het gebouw is tijdelijk afgesloten. De leerlingen worden in tussentijd opgevangen in Emmaüs. Groen pleitte altijd voor een structurele samenwerking tussen zowel de academie en Emmaüs. De komst van de nieuwbouw van Emmaüs was daar de ideale kans toe. De CD&V/N-VA heeft dit niet gewild en zit nu met de gebakken peren. Groen vindt dat er dringend een structurele oplossing moet uitgewerkt worden. Voor Groen lijkt een (ver)nieuw(d) gebouw op de terreinen van de academie een haalbare en goede oplossing.

 

meer info: Mieke Schauvliege ? [email protected] ? 0479 34 40 17