Voetgangerstunnel onder de Knokkeweg? Oeps, budget vergeten.

30 December 2007

CD&V kondigde in september 2007 een extra aan onder Knokkeweg. Dit was rijkelijk laat gezien de werken toen al gestart waren en in de plannen die de aannemer moest uitvoeren deze werken niet opgenomen waren. Groen! twijfelde toen al aan de 'oprechtheid' van deze aankondiging. Dat wordt nu nog maar eens bevestigd. Dit bericht was louter en alleen bedoeld om de aandacht af te leiden van de erbarmelijke noodbrug die er nu is. De CD&V kondigde toen aan dat ze de mogelijkheid van een tunnel zou onderzoeken.

"voetgangerstunnel voor fietsers"

Wij zien alvast geen budget in de begroting van 2008 dat dit onderzoek en de aanleg van de tunnel zou kunnen betalen. Gezien gepland is dat de werken voor de zomer van 2008 afgerond worden begint de tijd de dringen. Nog maar eens een loze belofte.

Groen! blijft pleiten voor een permanente voetgangers- en fietsersbrug ter hoogte van de Maria-Middelareslaan. Gezien de brug over de tunnel gaat kan de hoogte van de brug beperkt blijven zodat kosten en negatieve visuele effecten vermeden kunnen worden. Dit zal een meer haalbare oplossing zijn die heel wat minder kost, maar toch verkeersveiligheid garandeert voor kinderen en ouderen die over de N44 willen.
Daarom stelt Groen! Aaler voor dat er budget in de begroting voorzien wordt om de aanleg van een fietsersbrug of -tunnel te onderzoeken en te realiseren. We stellen voor dat beide alternatieven op de volgende gemeenteraad voorgelegd worden. Pas na een ernstige afweging van zowel verkeersveiligheid en ?comfort als kostprijs kan een definitieve beslissing genomen worden.

Op korte termijn blijft Groen! pleiten voor een aanpassing van de huidige noodbrug tot een volwaardige fietsersbrug zoals steeds beloofd werd. In het bestek van de opdracht werd de aannemer de taak gegeven een fietsersbrug te realiseren die voldoet aan de normen opgenomen in het vademecum "fietsinfrastructuur". De huidige brug voldoet niet aan deze normen. We zijn dan ook van oordeel dat de aannemer de opdracht moet gegeven worden om de brug aan te passen zoals beschreven in de opdracht. We begrijpen niet dat het College van Burgemeester en Schepenen geen enkel initiatief genomen heeft om de aannemer te verplichten de brug aan te passen.

Meer info:
Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]