Volkstuinen in het kasteeldomein in Poeke?

18 Maart 2013

Minister Peeters wil de oprichting van volkstuinen in Vlaanderen stimuleren. Daarom lanceerde de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in december een oproep om voorstellen voor volkstuinencomplexen in te dienen. In het kasteeldomein in Poeke ligt een ommuurde moestuin.  Deze tuin wordt momenteel niet gebruikt . Groen Aalter stelt voor om in deze tuin volktuintjes in te richten, waar Aalternaren zonder tuin toch groenten kunnen kweken. Zo wordt deze plek zinvol gebruikt en wordt de historische tuin terug in eer en glorie hersteld. Groen stelde voor om een projectvoorstel hiervoor in te dienen bij de VLM en zo kans te maken om tot 15000 euro subsidie te ontvangen. 

Kweken van eigen groenten is momenteel heel populair.  In veel steden en gemeenten worden moestuincomplexen en volkstuinen aangelegd.  De vraag overstijgt het aanbod. Daarom heeft de Vlaamse overheid via de VLM een ondersteuning voor Vlaamse steden en gemeenten uitgewerkt om meer volkstuincomplexen in Vlaanderen in te richten.  Elk project, ingediend door de gemeente of een tuiniersvereniging, kan tot 15 000 euro subsidie krijgen voor de inrichting of herinrichting van de volkstuintjes.

Gezien de toenemende grondprijzen neemt de grootte van percelen sterk af. Steeds meer inwoners beschikken over geen of een heel  beperkte ruimte om te tuinieren. Een volkstuinencomplex kan voor deze inwoners de mogelijkheid bieden om toch te tuinieren.  Voor veel mensen is dit een goede vorm van ontspanning.

Kweken van eigen groenten is positief voor het klimaat. Het verkleint de ecologische voetafdruk doordat het aantal voedselkilometers (vervoer van groenten van kweker tot consument) veel lager ligt.

 

Groen Aalter stelde tijdens de gemeenteraad van begin maart voor om de ommuurde tuin  in het kasteeldomein van Poeke ter beschikking te stellen om in te richten als moestuinencomplex en hierrond een project uit te werken samen met de tuindersverenigingen van Aalter. Blijkbaar is er interesse, want meer dan 25 mensen hebben zich al kandidaat gesteld om te tuinieren in deze zone.  Voor de financiering van de uitwerking van dit project, vroegen we om een projectvoorstel bij de VLM in te dienen tegen 30 april 2013. De CD&V/N-VA meerderheid stemde tegen.

 

Meer info: Piet Smessaert ? [email protected]