Waar is de visie achter de fusie?

23 Oktober 2017

Waar is de visie achter de fusie?

Aalter en Knesselare zullen als eerste Vlaamse gemeentes fusioneren. Snelheid was duidelijk belangrijker dan de inhoud van de afspraken. Uit de voorbereidende documenten blijkt dat er heel wat onenigheid is over de aanpak van deze fusie tussen de partners. Een gemeenschappelijke visie ontbreekt volledig. Er ligt niet één gemeenschappelijke nota voor maar 3 nota's met tegenstrijdige standpunten. Overeenstemming over de aanpak is er helemaal niet. Groen wil niet koste wat kost de eerste zijn, maar wel de beste. Groen vraagt om deze beslissing uit te stellen naar de raad van december. Die tijd is nodig om een duidelijke visie uit te werken en de violen gelijk te stemmen. Om het goede voorbeeld te geven, zullen Groen Aalter en Groen Knesselare-Ursel  voortaan samenwerken als één groep Groen Aalter-Knesselare. Vroeger dan oorspronkelijk aangekondigd, ligt op 11 oktober de definitieve beslissing van de fusie tussen Aalter en Knesselare voor. In de periode tussen de intentie om te fusioneren en definitieve beslissing tot fusioneren, had het bestuur de opdracht het proces van de fusie verder uit te tekenen met de bedoeling om een gezamenlijke strategie voor te leggen aan de gemeenteraad en aan de Vlaamse regering.  

Fusioneren op Aalterse wijze

Wat Groen leest in de stukken is verontrustend. We vinden drie nota's terug met tegenstrijdige standpunten. Een nota opgemaakt door de gemeente Aalter, een reactie op deze nota door de gemeente Knesselare en dan nog een nota, die van de reactie van de gemeente Knesselare brandhout maakt. Een vreemde werkwijze om over een fusieproces te beslissen. Op de raad van 23 mei hebben we gesteld dat we een fusie kunnen steunen, maar geen overname. Op die manier maak je geen werk van een nieuwe sterke gemeente. Deze nota's wijzen echter eerder in de richting van een overname.

Wat zegt de eerste nota? Dat we in Aalter goed zijn in het oplijsten van al onze processen - ze zijn al 20 keer geaudit ? we ze ook in Knesselare invoeren. Daarnaast zal er vooral werk gemaakt worden van communicatie - de fusie zal gevisualiseerd worden, de fusie zal gegenereerd en geïnitieerd worden. En dat zal gebeuren met een stuurgroep (politieke vertegenwoordiging), procesteam(s) en een ambtelijke coördinatiegroep. Allemaal nogal wollig en weinig zeggend. Het enige wat we hieruit besluiten is dat nog alles moet gebeuren en dat het op de Aalterse wijze zal gebeuren.

Wat zegt de tweede nota? Dat Knesselare de bui voelt hangen en reageert. De gemeente Knesselare wil starten vanuit de nieuwe situatie gebaseerd op gelijkwaardigheid. De gemeente vraagt om met een open en nieuwe geest naar deze opdracht te kijken in plaats van verder te zetten wat we gewoon zijn. Zij vragen ook een stakeholdersanalyse en een duidelijk participatietraject met als doel het herdenken van de processen met deze stakeholders. Knesselare wil werken aan een vernieuwde missie, visie en waarden, een nieuw dienstverleningsmodel en een vernieuwd organisatiemodel. Knesselare wil dat dit extern begeleid kan worden zodat vanuit de sterktes van beide gemeentes gestart kan worden.

En wat antwoordt Aalter? Dat de Aalterse structuur en de Aalterse processen behouden blijven. We stellen een bureau aan om de veranderingen van interne en externe werking te begeleiden.

 

Een fusie zonder visie

In heel deze fusieoperatie is geen visie te  bespeuren. Zelfs over de aanpak hebben beide gemeentes geen gemeenschappelijke visie, laat staan over de inhoud. Het is zelfs niet gelukt om één gemeenschappelijke nota op te maken. Er wordt wel ingezet op interne en externe communicatie. Hieruit moet de schijn gewekt worden dat alles goed gaat.

Groen Aalter-Knesselare verzet zich niet tegen een fusie, maar de krachtlijnen van de fusie moeten duidelijk zijn. Op de gemeenteraad van 23 mei formuleerden we heel wat kanttekeningen en voorwaarden bij de fusieoperatie. We willen dat de fusie beter voor de burger, beter voor de organisatie, beter voor de leefomgeving wordt. En we willen gaan voor een nieuwe, betere politiek.

 

Groen Aalter en Groen Knesselare-Ursel worden één politieke groep

Als Aalter en Knesselare succesvol willen fusioneren, zal er werk moeten gemaakt worden van verbinding. Wij zullen als Groen alvast het goede voorbeeld geven. Wij hebben ons als Groen Aalter en Groen Knesselare-Ursel alvast samengesmolten en zullen voortaan samenwerken als één groep. Want wij luisteren graag naar elkaars aandachts­punten en bekommernissen, we bekijken hoe we elkaar kunnen versterken en spreken graag met één  stem.

de mandatarissen van Aalter en Knesselare

Omdat een gemeenschappelijke aanpak en visie vanuit de meerderheidsfracties ontbreekt, vindt Groen Aalter-Knesselare het dossier niet rijp voor een beslissing. Groen vraagt dat de twee colleges hun huiswerk verderzetten en een éénduidige visie en strategie uitwerken. We vragen om naar de gemeenteraad van december te komen met een eenduidige en heldere strategie, waarin staat wat er precies zal worden ondernomen om van de fusie een succesverhaal te maken.

 

 

Meer info: [email protected] - 0479 34 40 17 - Peter Van Wonterghem - [email protected]