"Weg schilderen" is onvoldoende voor veiligheid van onze kinderen

15 September 2010

31 augustus was het weer zover. De arbeiders van de technische dienst trokken naar jaarlijkse gewoonte hun verfplunje aan en begonnen enkele van de gevaarlijke kruispunten in de schoolomgeving groen te schilderen. Bedoeling is de weggebruiker er op attent maken dat je een gevaarlijk punt nadert. De extra zichtbaarheid is beperkt, zeker voor de automobilist. In het donker is het effect nagenoeg nihil. Bovendien is het tijdelijk. Het schilderen van het wegdek lost de verkeersknelpunten onvoldoende op. Groen! eist dat het college de onveilige kruispunten in de gemeente effectief aanpakt, want pas dan zullen ongevallen ook vermeden worden. Typerend is bijvoorbeeld dat net voor gevaarlijke kruispunten (o.a. Sint-Maria-Aalterstraat-Bierweg; Baarzelestraat-Weibroekdreef,?) fietspaden abrupt eindigen. Groen! eist dat alle gevaarlijke kruispunten verkeersveiliger worden gemaakt door infrastructurele maatregelen. Op een aantal kruispunten gebeurden ernstige tot zelf dodelijke ongevallen. Dit moet voorkomen worden. Groen! zal op de gemeenteraad van september de schepen van mobiliteit een potje groene vingerverf overhandigen. Onze boodschap : 'Als het college perse wil schilderen, doe dat dan op papier met vingerverf. Maar klieder het wegdek niet vol, met onvoldoende markeringen. Maak werk van verkeersveiligheid door de verkeersknelpunten effectief op te lossen.'Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 -