Groen!-Knesselare-Ursel vraagt oplossing voor het wegenisprobleem in de Hoekestraat

18 April 2011

Tijdens de gemeenteraadszitting vorige woensdag vroeg Groen! aan het college of er iets kan gedaan worden aan de wegschade en het daarmee gepaard gaande slipgevaar in de Hoekestraat. Ter hoogte van vishandel “De Blauwe Parel” blijft men maar klungelen om het probleem van deze bocht waar de Kerkstraat aansluiting krijgt met de Hoekestraat een degelijke oplossing te geven.  

Reeds van bij de aanleg van deze nieuwe weg stelde men problemen vast in deze bocht, keer op keer werd de strook tussen rijbaan en fietspad vernield. Dit was nogal vanzelfsprekend omdat men de rijstroken met opzet vrij smal had gemaakt, zeer terecht om zo de snelheid af te remmen, maar men had de tussenstrook met aarde opgevuld. Vrachtwagens en landbouwvoertuigen konden bijna onmogelijk deze bocht nemen zonder dat de wielen in die zachte tussenstrook terechtkwamen. Eerst moest de beplanting eraan geloven en naderhand ook de opvulgrond tussen rijweg en fietspad.

Men dacht nu de oplossing gevonden te hebben door de tussenruimte op te vullen met steenslag met als gevolg dat nu die steenslag op het fietspad terechtkomt. Reeds verschillende keren werd deze steenslag aangevuld maar natuurlijk tevergeefs. Meer nog, stilaan is er ook vrij erge schade aan het wegdek zelf.

Groen!-Knesselare-Ursel stelde gisteren voor om in deze tussenstroken kasseien of andere betonnen plavuizen te plaatsen zodat men tenminste verlost is van de steenslag die toch steeds opnieuw op het fietspad terecht komt.

Volgens schepen Speeckaert is men dat van plan maar dit zal pas gebeuren tijdens de geplande wegeniswerken aan de Hoekestraat. Goed nieuws, ware het niet dat deze werken nog niet voor morgen zijn.

Groen! is van mening dat er dringend moet ingegrepen worden want iedere dag brokkelt dit peperdure wegdek verder af. Herstel is hoogdringend, liever vandaag nog dan morgen want binnenkort is de schade niet meer te overzien en zal de kostprijs navenant zijn.