Weinig ambitie in het Aalterse mobiliteitsplan

04 December 2012

Weinig ambitie in het Aalterse mobiliteitsplan

"Wie is nu zo dom om met de fiets naar het industriepark te rijden, dat is pas gevaarlijk!" - Patrick Hoste, 2012 Op de afgelopen gemeenteraad werd het mobiliteitsplan voor de komende jaren voorgesteld. Ons valt het gebrek aan duidelijke keuzes en ambitie op. Al in de verkiezingscampagne was het duidelijk. Een duurzame mobiliteit is voor de CD&V niet belangrijk. Met de fiets gaan werken op de Aalterse industrieterreinen, is volgens De Crem en Hoste complete waanzin. Shoppen met de wagen in de Stationsstraat wordt gestimuleerd. En de onveilige situaties in Maria-Aalter en Lotenhulle worden niet aangepakt. Het mobiliteitsplan bevestigt jammergenoeg deze oubollige stellingen...Geen inbreng van de Aalternaar

Het mobiliteitsplan werd opgemaakt door een studiebureau onder begeleiding van een gemeentelijk auditcommissie. De echte ervaringdeskundigen in het verkeer, de Aalterse voetgangers, fieters en automobilisten, werden niet betrokken. Het zijn nochtans zij die elke dag de gevolgen zullen dragen van de beslissingen uit dit plan. Met hun actieve input had dit plan veel concreter gekund, want nu blijft het steken in principes en toekomstige vage beloftes.

Geen duurzame keuzes

Maximaal inzetten op een nieuwe en duurzame mobiliteit, dat is de uitdaging voor de toekomst. Dit betekent mensen stimuleren om voor hun kleine verplaatsingen te voet te gaan of te fietsen: fietsen naar school, fietsen naar de winkel, fietsen naar het werk. In dit plan wordt in de eerste plaats gekozen voor een vlotte afwikkeling van het autoverkeer. Fietsers en voetgangers komen pas op de tweede plaats: een gemiste kans. We zetten onze suggesties en commentaren over fiets- en voetgangersverkeer op een rijtje:

Voor het voetgangersnetwerk wordt uitgegaan van het principe van de 'self explaining road'. Dit houdt in dat de inrichting van de publieke ruimte de autobestuurde voldoende aanspoort om niet te snel te rijden. Dat is een prima principe en iets wat wij ten volle achter staan.  Ook in Maria Aalter en Lotenhulle zouden we dit principe alsnog moeten toepassen.

De bestaande voetwegen werden geïnventariseerd. Jammer alleen dat er enkel met de bestaande rekening is gehouden en niet gekeken is naar plekken waar er tekorten zijn. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de verbinding tussen de verkaveling aan Manewaarde en de Brugstraat, waar een verbinding in het RUP is ingetekend maar nog steeds geen trage verbinding gerealiseerd is. Waarom geen principe opnemen dat bij elke verkaveling gezocht wordt naar slimme verbindingen met de omgeving? Een trage verbinding van de Warande over de bibliotheek of een trage verbinding  in de verkaveling Ter Walle ? Brielstraat zodat kinderen zelfstandig de speeltuin kunnen bereiken zijn daar voorbeelden van.

De voetpaden moeten obstakelvrij zijn. Dat is een mooi principe. Maar dit gaat opnieuw enkel over de bestaande voetpaden. Er zou ook moeten gekeken worden waar er voetpaden ontbreken. Denken we bijvoorbeeld aan de Weibroekdreef, waar gelet op de nabijheid van de school een voetpad noodzakelijk is. Dit voetpad is opnieuw niet voorzien.

Fietsers

In dit plan wordt gekozen om het fietsnetwerk uit te bouwen door een combinatie van maatregelen. Maar eigenlijk wordt er niet voluit voor de fiets gekozen. Fietsen in de centra bijvoorbeeld is op sommige plaatsen echt gevaarlijk, doordat er missing links zijn of door een ondoordachte weginrichting. Dit zou in de eerste plaats moeten aangepakt worden, zodat de korte verplaatsingen veilig kunnen, ook voor kinderen en ouderen.

Er wordt ook niet altijd voor de kortste verbindingen gekozen voor fietsers, maar wel voor de kortste voor auto's. Zo is er nog steeds discussie over de functionele fietsverbinding ten zuiden van het kanaal. De CD&V wil die afschaffen en fietsers doen omrijden. De meest logische fietsverbinding naar Bellem, langs de Korte Kave is opgenomen als alternatieve route. Voor ons is dit de beste route en zou dat de fietsverbinding moeten worden. De fietsbrug aan het Veer in Oostmolen is voorzien in dit plan, maar een timing werd niet opgenomen. Verder wordt voor de ontsluiting van Aalter-Brug uitgegaan van de komst van een nieuwe brug in Aalter-Brug. Jammer alleen dat in het concept RUP Oude Weverij - Lakeland er geen ruimte voor de brug is opgenomen. Dit doet vermoeden dat de komst van de brug nog heel onzeker is. Wij blijven ervoor pleiten dat de brug over Woestijne ook toegankelijk is voor fietsers. Met de fiets naar je werk gaan is de meest duurzame verplaatsing die we zoveel als mogelijk moeten stimuleren. Er ontbreekt een fietstunnel ter hoogte van de Veldstraat - Papenwal. Dit is de korste verbinding van de Tieltsesteenweg richting sportcentrum en werd opgenomen in het vorige plan.

Er ontbreekt nog steeds een grondig fietsstallingenplan. Er worden fietstallingen voorzien aan de gemeentelijke gebouwen en aan de stations. Deze moeten zeker geoptimaliseerd en uitgebreid worden.  Fietsstallingen aan sommige veelgebruikte bushaltes zijn eveneens noodzakelijk, net als fietsstallingen aan carpoolparkings. Daarnaast is er nog een grote nood bij horeca en voor winkels. En die is nu nog steeds niet voldaan, nochtans essentieel als je ervoor wil zorgen dat mensen met de fiets gaan winkelen.

Er werd geen aandacht besteed aan het onderhoud en de herstellingen van fietspaden, nochtans nodig. Denk maar aan het fietspad aan de Mariahovelaan. Dat is veel te smal en bijvoorbeeld voor oudere mensen echt gevaarlijk. Het onderhoud kan heel wat beter.

Alle nieuwe fietsvormen die nu in opmars zijn, zouden hier trouwens maximaal gestimuleerd moeten worden. Bakfietsen, tandems voor ouderen, minder mobielen en kinderen, maar ook elektrische fietsen zijn enorm in opmars. Het gemeentebestuur kan hier ook een rol in spelen door bijvoorbeeld een fietsenuitleenproject op te starten. Ook het voorzien van elektrische oplaadpunten voor fietsen is noodzakelijk.

Stationsstraat en Aalter-Centrum

De CD&V is er trouwens in geslaagd een mobiliteitsplan op te stellen, zonder een woord te reppen over de drukke Stationsstraat. Het doorgaand verkeer door de Stationsstraat belast deze straat enorm. En dat zal nog erger worden na de heraanleg van de verkeerswisselaar aangezien de hoofdtoegang tot het centrum via de Europalaan/Sint-Maria-Aalterstraat of Kouter zal gebeuren. Het kruispunt Kouter-Weibroekdreef zal drukker worden. Niet alleen zal dit fungeren als een toegangspoort naar het centrum en de Stationsstraat. De Weibroekdreef is geselecteerd als toegangsweg naar Bellem in plaats van de Bellemstraat. Dus nog extra drukte valt te verwachten. Maar in dit plan werd geen enkele oplossing hiervoor gesuggereerd.

Meer info: [email protected] ? 0479 34 40 17