Groen licht voor onderdoorgang fietssnelweg Overleiestraat

Uit een recente vraag van Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege aan minister Peeters, blijkt dat de Vlaamse Waterweg toch groen licht geeft om een fietsonderdoorgang te realiseren ter hoogte van het kruispunt Overleiestraat/ Maria-Aalterseweg.

20220809_overleie.png

Gedeputeerde Riet Gillis, gemeenteraadslid Ann Depoortere en Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege op de plaats waar de onderdoorgang komt.

 

Eerder gaf de Vlaamse Waterweg hiervoor geen toestemming, waardoor momenteel het fietspad over het kruispunt wordt aangelegd. ‘Goed nieuws voor de fietser langs het kanaal, want die bovengrondse kruising blijft een zwakke schakel in de fietssnelweg F6 tussen Gent en Brugge.  En een fietsverbinding is maar zo veilig als de zwakste schakel’, zegt Mieke Schauvliege.

Gedeputeerde Riet Gillis (Groen), is tevreden. ‘Dit fietstraject is een belangrijke snelle fietsverbinding langs het kanaal Gent –Brugge. En dat de Vlaamse Waterweg alsnog toestemming verleent om de kruising ongelijkgronds te maken, zorgt ervoor dat we de fietssnelweg nog veiliger kunnen maken.  Ik hoop zo snel mogelijk het overleg met de verschillende partners op te starten en zo echt werk te maken van de effectieve realisatie van de fietsonderdoorgang’.

In november 2021 startte de provincie Oost-Vlaanderen met de werken aan de fietssnelweg F6 langs het kanaal aan  de Overleiestraat van Sint-Joris tot aan het kruispunt met de Knesselarestraat. De werken schieten goed op, want in juni 2022 werd fase 2 van de werken, namelijk vanaf het kruispunt met de Overleiestraat/ Maria-Aalterseweg richting Aalter aangevat. Al in 2014 drong Groen aan op een voltooiing van het Oost-Vlaamse deel van deze fietssnelweg. Vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen trok gedeputeerde Riet Gillis, toen nog provincieraadslid, jarenlang aan de kar om de fietssnelweg langs het kanaal in Aalter versneld aan te leggen. Met Gillis als gedeputeerde kwam het dossier eindelijk in een stroomversnelling en wordt de realisatie een feit.  

Overleg over deze fietssnelweg kent een lange geschiedenis. Al in 2014, nadat de provincie West-Vlaanderen het fietstraject tot de grens met Oost-Vlaanderen voltooide, voerde Groen actie om ook het Oost-Vlaamse deel aan te vatten. De grote discussie bleef het kruispunt met de Overleiestraat en Maria-Aalterseweg. Uit verkeerstellingen in november 2014 op de Maria-Aalterseweg ter hoogte van de brug bleken er minder dan 700 wagens/dag te rijden. Niet genoeg om een investering in een ongelijkgrondse onderdoorgang te verantwoorden, klonk het toen. Intussen zijn we acht jaar verder en is de verkeersdrukte toegenomen. Jaarlijks gebeuren er meerdere ongevallen ter hoogte van dat kruispunt. Als er sneller en meer gefietst wordt, kan dat stijgen. Daarom bleef Groen aandringen bij de Vlaamse Waterweg om toestemming te krijgen om die onderdoorgang te realiseren. Dat is nu dus gelukt.

 

Meer info